Hier onder foto's van onze komende expositie Oogstwerk, 

(oktober 2020)

daaronder foto's huidige onze expositie Rietwerk (zie agenda) 

Daaronder foto's van de sieraden van Petra behorende bij expo Rietwerk